Židovské hřbitovy
střední Šumavy
část I.

 

Dlouhá Ves
v první polovině 18. stol. zde žila početná židovská komunita ( asi 20 rodin, tj.většina obyvatel vsi ) se synagogou. V polovině 19. století zde žilo již 37 židovských rodin. Později po roce 1848 se však veškeré židovské obyvatelstvo postupně přestěhovalo do měst a roku 1930 zde již nežila žádná osoba židovského vyznání. Židovské domy byly soustředěny v centru vsi mezi hospodářským dvorem a katolickým kostelem, řada z nich je dochovaná dodnes ( přestavěné ). Cenná klasicistní synagoga z první čtvrtiny 18. století roku 1937 vyhořela a byla později zbořena.

     

Židovský hřbitov je doložen od 1. čtvrtiny 18. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1742, pohřbívalo se zde až do 30. let 20. století, v posledních letech především členové židovské náboženské obce z Kašperských Hor. Hřbitov byl za druhé světové války nacisty ničen a náhrobky byly odvezeny. V roce 1945 byly historické barokní a klasicistní náhrobky vráceny a hřbitov byl částečně rekonstruován.

     
 
   
Text: Zdenka Řezníčková, Muzeum Šumavy, Foto Michal Malina